Архив номеров

УКРАЇНСЬКИЙ ДІЛОВИЙ ЖУРНАЛ «СВIТ БIЛИЗНИ»

«СВIТ БIЛИЗНИ» — спеціалізований інформаційно-аналітичний журнал B2B, що відображає різні аспекти ринку нижньої білизни, купальних костюмів і панчішно-шкарпеткові продукції.

Є наймасовішим і авторитетним виданням з даної тематики в Україні, сприяє створенню індустрії білизни, формуючи професійне середовище і втілюючи ряд корисних проектів.

Цільова аудиторія «СБ»:

 • перші особи (власники, керівники та топ-менеджери) виробничих і оптових компаній;

 • власники і керівники магазинів і мереж магазинів;

 • торговий персонал оптових і роздрібних компаній.

Особливості журналу:

 • глибоке розкриття тем, що сприяє формуванню нових і ефективних методів ведення бізнесу;

 • професійний аналіз українського ринку білизни і світових тенденцій, маса статистичного і аналітичного матеріалу, що дозволяє ретельно прораховувати можливі шляхи ведення бізнесу;

 • постійний контакт редакції з керівниками виробничих і оптово-роздрібних компаній України, що забезпечує взаємний обмін думками і підвищує інформованість сторін;

 • активну участь журналу в подіях і процесах, що проходять в сфері індустрії нижньої білизни і колготок;

 • проведення акцій, що сприяють формуванню українського бізнес-спільноти:

  • організація бізнес-зустрічей власників і керівників виробничих компаній з українськими ритейлерами;

  • організація навчання підприємців управлінню білизняним бізнесом.

Головна перевага журналу — його практична цінність.

Контактні дані:

Facebook: @Svitbilizni
(www.facebook.com/Svitbilizni/)

Youtube: Світ білизни

WhatsApp: +7 925 518-70-16

Розцінки на розміщення реклами та бонуси, які надаються партнерам журналу, ви можете дізнатися, звернувшись у редакцію на e-mail: bikmediagrup@gmail.com, або Skype: bikoinfo

УКРАИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ «СВIТ БIЛИЗНИ» («МИР БЕЛЬЯ»)

«СВIТ БIЛИЗНИ» — специализированный информационно-аналитический журнал B2B, отражающий различные аспекты рынка нижнего белья, купальных костюмов и чулочно-носочной продукции.

Является самым массовым и авторитетным изданием по данной тематике в Украине, способствует созданию индустрии белья, формируя профессиональную среду и воплощая ряд полезных проектов.

Целевая аудитория «CБ»:

 • первые лица (владельцы, руководители и топ-менеджеры) производственных и оптовых компаний;

 • собственники и руководители магазинов и сетей магазинов;

 • торговый персонал оптовых и розничных компаний.

Особенности журнала:

 • глубокое раскрытие тем, способствующее формированию новых и эффективных методов ведения бизнеса;

 • профессиональный анализ украинского рынка белья и мировых тенденций, масса статистического и аналитического материала, позволяющего тщательно просчитывать возможные пути ведения бизнеса;

 • постоянный контакт редакции с руководителями производственных и оптово-розничных компаний Украины, обеспечивающий взаимный обмен мнениями и повышающий информированность сторон;

 • активное участие журнала в событиях и процессах, проходящих в сфере индустрии нижнего белья и колготок;

 • проведение акций, содействующих формированию украинского бизнес-сообщества:

  • организация бизнес-встреч владельцев и руководителей производственных компаний с украинскими ретейлерами;

  • организация обучения предпринимателей управлению бельевым бизнесом

Главное преимущество журнала — его практическая ценность.

Контактные данные:

Facebook: @Svitbilizni
(www.facebook.com/Svitbilizni/)

Youtube: Свiт бiлизни

WhatsApp: +7 925 518-70-16

Расценки на размещение рекламы и бонусы, которые предоставляются партнерам журнала, вы можете узнать, обратившись в редакцию на e-mail: bikmediagrup@gmail.com, либо Skype: bikoinfo

№ 10 / 2020
Ноябрь 2020 — Январь 2021


Мир белья

Watch online Смотреть online

PDF Скачать PDFПерейти в архив номеров

Тираж: 2500 экземпляров печатная версия (также доступен online)

Объем: 96—128 страниц

Формат: 215*290 мм

Периодичность: 3 раза в год

Сделано в Arbeitsgruppe

Хостинг Timeweb